Regulamin SPA

Zasady rezerwacji zabiegów Spa

1. Rezerwacji terminów zabiegów spa można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 799 01 61 02 lub mailowo: spa@jantar.ustka.pl.

2. Zachęcamy do rezerwacji zabiegów co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem, dzięki czemu odbędą się one w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie. Wykwalifikowany personel udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących naszej oferty oraz doradzi przy wyborze zabiegów.

3. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.

4. Rezerwacja wykonania usługi w SPA następuje po sprawdzeniu przez Personel SPA danego terminu i potwierdzeniu rezerwacji dokonanej słownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego istnieje też możliwość anulacji zabiegu. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub chęci zmiany jego terminu prosimy o zgłoszenie tego faktu minimum 24 godziny wcześniej. Brak takiej informacji może skutkować doliczeniem 50% wartości zamówionej usługi do rachunku hotelowego gościa. W przypadku anulowania zabiegu z powodu zjawienia się Gości w stanie nietrzeźwym Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia ich rachunku w wysokości PEŁNEJ wartości zaplanowanego zabiegu.

Etykieta Spa

1. Należy przybyć około 5 minut przed planowanym zabiegiem. Ten czas potrzebny jest do wypełnienia kwestionariusza i przebrania się. Spóźnienie może spowodować skrócenie czasu zabiegu.

2. Przed zabiegami nie należy korzystać z solarium lub opalać się, ponieważ poparzenie wpływa negatywnie na skórę i na komfort podczas zabiegów.

3. Należy poinformować o dolegliwościach lub przeciwwskazaniach zdrowotnych, jeśli takie występują – personel wówczas dobierze odpowiedni zabieg.

4. Przed peelingami nie należy depilować ciała na dobę przed zabiegiem.

5. Minimum na godzinę przed zabiegami nie należy spożywać obfitych posiłków i pić alkoholu.

6. Nie trzeba zabierać niczego dodatkowego ze sobą – w spa bezpłatnie otrzymuje się jednorazową bieliznę, ręcznik itp.

7. Wskazane jest przybycie na zabieg bez biżuterii oraz pozostawienie telefonu komórkowego w pokoju hotelowym lub wyciszenie go.

8. SPA jest strefą ciszy. Prosimy o powstrzymanie się od głośnych rozmów, żeby nie przeszkadzać innym gościom w chwilach relaksu.

Regulamin Voucherów Spa

1. Po uzyskaniu vouchera, Gość zobowiązany jest do rezerwacji terminu zabiegu w recepcji SPA, pod nr tel. 799 01 61 02 lub mailowo: spa@jantar.ustka.pl. W przypadku pojawienia się Klienta tuż przed wyjazdem nie gwarantujemy wolnego terminu na zabieg.

2. Voucher jest formą płatności – prosimy o okazanie go przed wykonaniem zabiegu. Nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Każdy voucher kwotowy może zostać wykorzystany wyłącznie na jeden zabieg ze stałej oferty (z wyłączeniem zabiegów promocyjnych).

4. Vouchery nie łączą się ze sobą.

5. Użytkownikiem vouchera może być wyłącznie osoba, na którą został on wystawiony.

6. Voucher jest ważny w terminie określonym na voucherze.

7. Voucher zakupiony nie podlega zwrotowi.

8. Hotel „Jantar” nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub zniszczony po przekazaniu go Nabywcy.

9. Przy realizacji vouchera kwotowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości vouchera.

10. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub chęci zmiany jego terminu prosimy o zgłoszenie tego faktu minimum 24 godziny wcześniej. Brak takiej informacji skutkuje potraktowaniem vouchera jako zrealizowanego.

11. Klient przed umówieniem terminu zabiegu zobowiązany jest zapoznać się z przeciwwskazaniami do zabiegów oraz etykietą SPA.

12. Spa Hotelu Jantar ma prawo odmówić zrealizowania vouchera w przypadku, gdy nastąpiło naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów. W szczególności gdy: nie dokonano wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu, a obłożenie gabinetów SPA jest wysokie, umówiony zabieg nie może zostać wykonany z przyczyn leżących po stronie Klienta (przeciwwskazania, naruszenie regulaminu spa, nie przybycie na zabiegw określonym czasie itp.).

Scroll to Top