Regulamin Korzystania z Basenów

I Postanowienia ogólne

 • Basen w Hotelu „Jantar”, ul. Wczasowa 14, Ustka jest obiektem ogólnodostępnym.
 • Z basenu korzystać mogą: Goście Hotelowi, osoby indywidualne z zewnątrz.
 • Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Wstęp na basen Gości Hotelowych jest bezpłatny. Dla Gości z zewnątrz wstęp dozwolony jest jedynie za uiszczeniem opłaty zgodnie z cennikiem. Karnety uprawniają do korzystania z basenu tylko osobę, która dany karnet zakupiła.
 • Wymiary basenu: długość 10,5 m, szerokość 6,5 m, głębokość 1,3 m; brodzik dla dzieci 0,3 m głębokości.
 • Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00 – 22:00.
 • Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz: wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, itp.; wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych; przebywania zwierząt; wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

II Zasady korzystania z basenu

 • Osoby korzystające z basenu zobowiązanie są do posiadania: stroju kąpielowego, obuwia typu klapki, dzieci – pieluszkę.
 • Osoby towarzyszące, nie korzystające z basenu nie mogą przebywać na terenie niecki basenu.
 • Przed wejściem na basen każda osoba musi starannie umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 • Wejście do przebieralni równoznaczne jest z rozpoczęciem czasu korzystania z basenu, tj. 1,5 h.
 • Zabrania się korzystać z basenu osobom: będącym pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających; chorym (cierpiącym na schorzenia skóry, nieżyty dróg oddechowych).
 • Osobom przebywającym na terenie basenu zabrania się: palenia papierosów; biegania po korytarzach, hali basenowej, w szatni i pomieszczeniach z natryskami; spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, oraz hali basenowej, picia napojów alkoholowych; skakania do wody; żucia gumy; niszczenia sprzętu, oraz urządzeń basenu; zanieczyszczania wody basenowej; korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 • Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na: Choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste infekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 • Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu, jacuzzi ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
 • Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu hotelu „Jantar”

.III Odpowiedzialność

 • Hotel „Jantar” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach w szatni basenowej.
 • Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania odpowiada sprawca szkody.
 • Hotel „Jantar” nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 • Wejście na basen traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu basenu.
 • Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
Scroll to Top